Manufacturer

Manufacturer/ 3episode/Video of mobile phone/ 09′/2007

Contemporary Arts Museum, Isfahan:IRAN. 2008

ویدئویی سه بخشی از فعالیت زنان

در بخش اول: دست هایی که کوک می زنند و همان کوک زدن ها  زن را  در کادری(چارچوبها) قرار می‌دهند، همراه با نام اشیایی که زن‌ها از آنها استفاده می‌کنند.

در بخش دوم : دست هایی که کلیت هستی و جهان را می دوزند و بر هم متصل می کنند.

در بخش سوم: دست های زن آلبالوها را از هسته جدا می کنند( به اصطلاح آلبالوها را اخته می کنند).

3.2 5.3

نظرات بسته شده است.