Distorted time-3

Distorted time(3) /video installation – performance/ 2013

Apadana Gallery;Isfahan. IRAN

13To16 January 2013

گالری آپادانا: ۲۴ تا ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱

مجموعه دوم ۲۶ و ۲۷ دی ماه

در دو روز بداهه متن‌های شبه شعر تایپ شد در انتهای همین صفحه با کلیک روی لینک‌ها می‌توانید متن‌ها را مطالعه کنید

15-16January

150095_2684169080896_746813198_n-300x199149306_2682243832766_1147394142_n-300x199486129_2682240832691_1587208309_n-300x19912-300x224241-300x22400003_00002_

روز دوم  و سوم ( مجموعه دوم)  با اجرای بداهه نویسی همراه بود:

متن تایپ شده به صورت بداهه در روز اول

متن تایپ شده به صورت بداهه در روز دوم

نظرات بسته شده است.