As simple as a possible story

ویدئوهایی  که گیاهان را ارج می‌نهند

گیاه شناسی

نمایشگاه گروهی ویدئوآرت با ارائه آثاری از فریده شاهسوارانی، حامد صحیحی، فرشته عالمشاه، بهنام کامرانی و رسول معرک‌ نژاد

کیوریتور: بهنام کامرانی و فرشته عالمشاه

16 الی 26 تیرماه 1396

Group video art exhibition

“BOTANICAL”

7th to 17th JUL2017

هنرمندان در آثار این نمایشگاه در ویدئوهایی متنوع که هر کدام رویکرد خاصی را در چیدمان تصویر و صدا در پیش گرفته به بیان مسئله خود پرداخته‌اند. در برخی از این آثار، انسان به عنوان بخشی از طبیعت در یک تقابل با گیاهان مورد سوال قرار گرفته است و هنرمندان در ویدئوی خود سعی کرده‌اند درباره تاثیر او بر طبیعت و یا رابطه‌اش با طبیعت سوالاتی را در قالب تصویر بپرسند.

برخی از دیگر آثار این نمایشگاه با نشان دادن تصاویر متحرک از رشد و نمو گیاهان و یا تاثیرات مخربی که بر آن‌ها وارد می‌شود خود مساله گیاهان را بررسی کنند. در این ویدئوها المان‌ها، رنگ و نوع پردازش تصویر به گونه‌ای است که مخاطب انگار در برابر یک تابلوی نقاشی قرار گرفته است و در مسیر تکامل این تصاویر با هنرمند همراه شده است. نمونه این اثر تصویری از یک چمنزار و جوی آب است که ابتدا از یک صفحه سیاه آغاز می‌شود و بعد با ظاهر شدن خطوط سبز و پر شدن فضای تصویر از این خط‌ها و کامل شدن تصویر به ویدئویی متحرک از تصویر چمنزار ختم می‌شود که در یک سیر لوپ تکرار می‌شود.

در برخی از تصاویر به واسطه امکانات تکنولوژیک در خلق تصویر ، هنرمندان با در هم تنیدن ایده‌های خود به واسطه تدوین و مونتاژ تصاویری غیر واقعی را به وجود آورده‌اند که این تصاویر هم در تکمیل پازل، به کشف ذهنیت برگزارکنندگان این نمایشگاه کمک می‌کند. در یکی از این ویدئوها خاک و یا سنگ به عنوان بستر رشد گیاهان به نمایش در می‌آید  و در خلال تحرک تصویر به ناگاه چشم‌هایی در فضاهای مختلف تصویر ظاهر می‌شود که با ایجادحسی رعب‌انگیز مخاطب را با  وضعیتی غیر واقعی مواجه می‌کند.

نظرات بسته شده است.