مقالات هنرهای تجسمی

– مینی مالیسم و هنرهای تجسمی- نقاشی

– ضیاء الدین امامی؛ نگارگر سایه‌ها

– آغاز گرایش نقاشی و نقاشان ایران به نقاشی اروپا

– “جنبش نوگرايي در نقاشي معاصر ايران” (پيشگامان نقاشي نوگرا)

-نگاه اجمالی به پیدایی مکتب‌سقاخانه(مروری بر آثار گنجینه فرهنگستان هنر)

– نگاه اجمالی به پیدایی مکتب سقاخانه و جنبش نقاشی- خط

– سهراب شاعر، سهراب نقاش

– نگاره ” سماع دراویش ” در آینه تصوف

 –  هنرمند چند بُعدی کم داریم

 – تعریفی کوتاه  از طراحی ( متن نوشته برای نمایشگاه گروهی ” رفتار طراحانه”. گالری تکش. شهریورماه 1391. اصفهان)

– جایگشت متن، از شئء تا اثر؛ تحلیلی بر آثار گابریلا رودریگز پناگوس در مجموعه “دوران نور”

تحلیل ها

– زن و گیاه در آثار مهدی حسینی

– ضیاء الدین امامی؛ نگارگر سایه‌ها

– سهراب شاعر، سهراب نقاش

– شاعرانه‌هايي كه مرثیه انسان امروزند( نگاهی به آثار زنده یاد مهتا مشایخی)

– تحلیلی بر نمایشگاه ” گره” در گالری آپادانای اصفهان

 – تعریفی کوتاه  از طراحی ( متن نوشته برای نمایشگاه گروهی ” رفتار طراحانه”. گالری تکش. شهریورماه 1391. اصفهان)

– من و دیگری در آثار هنرمندان معاصر اصفهان در موزه هنرهای معاصر اصفهان

– تحلیلی بر آثار فهیمه حقیقی ” تن گاه” گالری اکنون

– نگاهی به آثار جهانگیر شهدادی: دی ماه 1395، نمایشگاه انفرادی «گوشه‌های اصفهان»، موزه هنرهای معاصر اصفهان

-“هنر پاسپورای اصفهان”آثار رضا دوست از نهم آذرماه تا پنجم دی ماه ۱۳۹۶ در موزه هنرهای معاصر اصفهان

– خاطرات نقاشی اند؛ تحلیلی بر آثار شنتیا ذاکرعاملی؛ دی ماه 1396؛ گالری امروز-اصفهان

– جستاری برعکسی از هانری کارتیه برسون

– تحلیلی بر نمایشگاه آثار ژان پیر بریگودیو با عنوان “پیدایش”

– تقابل دیروز؛ تدافع امروز: تحلیلی بر نمایشگاه “دیروز، نقاش / امروز، هنرمند”؛ موزه هنرهای معاصر اصفهان.مهر و آبان 1398

نظرات بسته شده است.