نگاه اجمالی به پیدایی مکتب‌سقاخانه

نگاه اجمالی به پیدایی مکتب‌سقاخانه

چکیده
در دهه‌ی۱۳۴۰شمسی و با تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی تهران، نسلی از نقاشان و مجسمه سازان در تاریخ هنر معاصر ایران پدید آمد که به دنبال یافتن عناصر تصویری و زیبایی شناسی بومی- ملی بودند که با آن بتوانند ایرانی بودنِ اثرشان را به جهان هنر اثبات کنند. این گروه از هنرمندان به بسیاری از شکل‌های آشنا در زندگی روزمره روی آوردند از جمله؛ دعاها، طلسم‌ها، قباله‌های ازدواج و عناصر تصویری فرهنگ شیعه، تا بدین‌ترتیب اثری پدید آورند که هویت ایرانی داشته‌باشد. این گروه از هنرمندان را کریم امامی(منتقد هنری) به نام «سقاخانه» خواند. اما در باره‌ی این که چه کسی بانی این مکتب‌هنری است وضوح کافی وجود ندارد و پرویز تناولی، حسین زنده‌رودی و صادق تبریزی هر کدام بنا به دلایلی خود را از بانیان آن می‌دانند.
واژگان کلیدی: نقاشی معاصر ایران، عوامل اجتماعی- فرهنگی، دهه‌ی1340شمسی، سقاخانه، مکتب‌سقاخانه.
——————————
منتشر شده در:
“سقاخانه: یک جنبش ملی”؛ مروری بر آثار گنجینه فرهنگستان هنر؛ 8 الی 29 آبان ماه 1395؛ انتشارات موسسه ی فرهنگی هنری پژوهشی صبا، تهران. صص 17 تا 21

نظرات بسته شده است.