مینی مالیسم و هنرهای تجسمی- نقاشی

                                  

دوران مدرن در دهه ی ۱۹۶۰ به انتهای خود رسید و تاریخ ، دوره ای جدید را آغاز کرد که آن را با واژه ی « پسا مدرن »  می‌شناسیم، با نظریه ها و مباحث متفاوت و متناقض .آنگونه که ؛ ” ژان فرانسوا لیوتار” (Jean Francois Lyotard )، پسا مدرن را بخشی تفکیک ناپذیر از دنیای مدرن می خواند.[ ۱۴-ص۴۷ ] و به گفته ی “یورگن  هابرماس” (Jurgen Habermas )؛«معمولا با بکارگیری پیشوند  Post (= پسا ) تداوم جریانی را تحکیم می کنیم و نه گسستش را .» [۹-ص۳۵] و به سال ۱۹۸۰ در شهر فرانکفورت سخنرانی با عنوان «مدرنیته – پروژه ای ناتمام » را ایراد کرد . [۲۱-ص۲۷۲] و کسانی همچون “فِردریک جیمسون”(Fredric Jameson – 1984)، “تری  ایگلتون”  (Terry Eageton – 1985) و “چالز  نیومن”(Charles Newman – 1985) جواب صریحی نمی دهند و مخاطب را با یک سلسله حدس و گمان رها می کنند تا خودش از میان تعاریف ، معنایی دست و پا کند.[۱۵-ص۶۶] با تمامی تفاسیر در دهه ی ۱۹۶۰، پسامدرنیسم با تفکری مجزا از دوران مدرن و با واژگانی همچون «التقاط گرایی » (Eclecticism )، « دهکده جهانی »،«جامعه فرا صنعتی »،« عصر اطلاعات موج سوم »،«کثرت گرایی » (Pluralism ) خود را به ثبت رساند و البته جریان های اجتماعی بسیاری رخ داد تا راه برای ورود به دنیای جدید باز شد نظیر ؛جنگ ویتنام، هیپی گری، راهنمایی های صلح طلبانه، حرکت های ضد نژاد پرستی و تبعیض نژادی.[۱۵-ص۶۰] اگر چه دنیای اجتماعی و فلسفی پسامدرن، دهه ی ۱۹۶۰ را برای آغاز خود برگزید اما هنرهای تجسمی پسامدرن در دهه ی ۱۹۸۰ شروع خود را اعلام کرد.[۹-ص۵۹] فاصله زمانی دهه ی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ را لیت مدرن (Late Modern )خوانده اند.[۱۰-ص۳۸] چرا که در این زمان و در حیطه ی هنرهای تجسمی مکتب ها و جنبش هایی پدید آمدند که تفکر مدرن را ارج می نهادند و به اسلوب و ارزش های آن پای بند بودند، نظیر؛ پاپ آرت، مینی مالیسم (= حداقل گرایی ) و کانسپچوالیسم  (Conseptualism =هنر مفهومی ). و از میان آنها ، مینی مالیسم را نهایت هنر مدرن ذکر کرده اند.[۱-ص۴۵] در این مجال به اختصار درباره ی مینی مالیسم هنرهای تجسمی به ویژه حوزه نقاشی خواهیم پرداخت و علل و عوامل پیدایی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

………………………………………

– مینی مالیسم و هنرهای تجسمی؛ ” کارافن” فصلنامه علمی و پژوهشی؛ زمستان ۱۳۸۲، تهران، صص ۴۶ – ۵۷٫

نظرات بسته شده است.