مرور تاریخ

تاریخ مشروطه را مرور می کردم، بعد روی کار آمدن رضاشاه و همینجور آمدم تا انقلاب اسلامی و اوضاع کنونی. یک سوال و آن این که واقعا کدام روایت درسته؟!!
چرا راه دور برم. یاد همین هنرستانی افتادم که نزدیک ماست. محله قلعه تبرک. هیچ معلم و مدیری واقعن نمی دونه این مکان از کِی بوده. یک تاریخ کوچک از یک مدرسه این قدر تحریف!! الان هنرستان دکترکرمانیه چون آقای دکتر که سلامت باشند بازسازی کردند. قبلن راهنمایی بوده به اسم شهید خلیفه سلطانی و قبل از اونم راهنمایی کاشفی که من سال 1358 ( کاشفی بود)در آن درس خوندم…..ولی هیچ کس نمی دونه چی بوده و واقعن از چه سالی تاسیس شده..
یک چنین مکانی و این همه روایت ..دیگه برای یک مملکت و تاریخش ..تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل….واقعن کدام تاریخ قبوله؟!! از درست و غلط هم بگذریم اصلن تاریخ کتبی و نگارش متن و حفاظت از آنها برایمان مهمه؟!! و همین هاست که دایم داریم تکرار می کنیم. انگار مردمی هستیم که به عذاب سیزیف دچاریم.

نظرات بسته شده است.