طراحی

طراحی بیان ایده‌ی هنرمند است که در لحظه‌ی کشف و شهود به صورت فی‌البداهه به اجرا در‌می‌آید. بیان این ایده می‌تواند به صورت خط و رنگ، هنراجرا ( پرفورمنس)؛ یک عکس یا تصویربرداری باشد.

تکنیک مورد استفاده فقط یک وسیله ( مدیوم) است برای تجسم‌بخشیدن به ایده‌ی فی‌البداهگی و همین بیان تجسمی و تکرارناپذیری‌اش، به اثری مستقل می‌انجامد به نام طراحی که در این‌جا طراحی پیش‌طرح چیزی دیگر نیست بلکه خودش موجودیت پیدا می‌کند.

بنابراین طراحی یک بی‌واسطگی میان هنرمند، اندیشه و جهان هستی اوست. آن‌گونه که هنرمند آن‌چه را از هستی دریافت می‌کند در ذهن تحلیل می‌کند و در یک ” آن ” تجسم می‌بخشد. این دریافت حسی از هستی به ایدئولوژی و جهان‌بینی هنرمند وابسته است و می‌تواند بیان و مضمون شخصی تا اجتماعی به خود بگیرد.

از این‌رو دیگر تفکیکی میان طراحی و دیگر گونه‌های هنری از نقاشی تا ویدئوآرت نیست.

—————————

متن برای نمایشگاه گروهی  رفتار طراحانه. گالری تکش. شهریورماه ۱۳۹۱٫ اصفهان. نگاشته شد.

نظرات بسته شده است.