ضیاء الدین امامی ؛ نگارگر سایه‌ها

ضیاء الدین امامی

ضیاء الدین امامی

سال شمار

۱۳۰۱ـ تولد ـ شهرکرد – وفات ۱۳۸۷

۱۳۱۴ـ مهاجرت به اصفهان و سکونت در مدرسه صدر.

۱۳۱۷ـ ورود به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان.

۱۳۲۱ـ اتمام دوره هنرستان

ـ استخدام در آموزش و پرورش اصفهان.

۱۳۲۲ـ ازدواج

۱۳۳۸ـ استعفا از آموزش و پرورش

ـ به همراه خانواده مهاجرت به تهران.

۱۳۴۰ـ ورود به دانشکده هنرهای تزئینی تهران.

۱۳۴۷ـ فارغ التحصیل از دانشکده هنرهای تزئینی تهران

ـ تدریس در دبیرستان دارالفنون و امیرکبیر.

۱۳۵۰ـ تدریس در دانشگاه هنر تهران.

۱۳۵۷ـ برپایی اولین نمایشگاه نقاشی، تهران

ـ بازگشت به اصفهان.

۱۳۶۰ـ تدریس در دانشکده هنر پردیس اصفهان.

۱۳۶۳ـ رها نمودن تدریس.

۱۳۷۲ـ شرکت در دومین دوسالانه نقاشی تهران.

۱۳۷۴ـ شرکت در سومین دوسالانه نقاشی تهران

ـ کسب مقام اول آثار برگزیده با اثر «تسبیح ذرات».

۱۳۷۷ـ نمایشگاه نقاشی انفرادی، موزه هنرهای معاصر اصفهان.

۱۳۷۹ـ نمایشگاه نقاشی گروهی، فرهنگسرای بهمن تهران.

۱۳۸۱ـ نمایشگاه نقاشی انفرادی، موزه هنرهای معاصر اصفهان.

۱۳۸۳ـ نمایشگاه نقاشی انفرادی، موزه هنرهای معاصر اصفهان.

ضیاء-الدین-امامی

نظرات بسته شده است.