دوست داشتن

گاهی بی دلیل یکی را دوست داری، گاهی بی دلیل یک چیزی می خری، گاهی بی دلیل به دوستی زنگ می زنی،گاه بی دلیل متنی می نویسی و من بی دلیل تو را دوست دارم .همین. و بعضی ها هی دنبال این هستند که چرا؟ مگه هر چیزی دلیل می خواد…
ببخشید من دلیلی ندارم.

نظرات بسته شده است.