خوانش شعری از حمیدرضا وطن‌خواه

نوشته بود: که، پایان جمله بود که زن
نوشت من که تو را دوست دارم اما من
که راوی‌ام ننوشتم “که” می‌نویسم که
دو بار پنجره واشد چراغ‌ها روشن
صدای زنگ که می‌آید و نمی‌شنوم
کسی که وارد خانه نمی‌شود یک زن
برای بار سوم پشت شیشه می‌آید
خلاف متن که راوی اشاره کرده به من
: که پرده پس زده ‌شد سایه‌ها به هم نزدیک
و روی دسته‌ی یک صندلی دو پیراهن

—————–
منتشر شده در دو هفته نامه صبح اندیشه شماره 42 سال دوم

نظرات بسته شده است.