خوانش شعری از امیرحسین یاوری

سکوتی هم از لای لبانت نشت نمی کند
دستانت
صدای برگ های پاییزی است
بدون آن که باد بیاید
رهایشان کن
دوباره جان بگیریند
بیایند
پهنه را بخوانند
مرغ ها
آواهای مان خودشان باشند
خواستند بمانند
راه بیفتند
بیفتند
بپرند
فقط صدایی بیاید از ما

————
منتشرشده در دوهفته نامه صبح اندیشه

نظرات بسته شده است.