خوانش شعری از ابراهیم اسماعیلی اراضی از مجموعه ” غزل مزل” 1383

شعر “سه”
به داغ ندیدن نصرت رحمانی

قلیان‌ها
قرارمی‌گیرند
استکان‌ها
از گردش
می‌افتند
گوشه‌ای به وسعتِ قهوه‌خانه
تهی است
“تقی انگلیسی!”
طوطیِ گنگت
پرید
دیگر
به جای قلیان‌ها چشم‌ها
و به‌جای
استکان‌ها
چشم‌ها

نظرات بسته شده است.