تحلیل شعر

– بازآفرینِ اسطوره شهرِ اصفهان، تحلیلی بر آثار کیوان قدرخواه(1383-1322)

– نگاهی به دو مجموعه شعر فرناز فرازمند

– نگاهی به مجموعه شعر ” رودهای بی‌خانه” اثر: صبا کاظمیان

– نگاهی به مجموعه شعر ” ملیحه” اثر: مسعود میرقادری

– خوانش غزل: ”  نگاه دوخته زن بر سیاهی دریا ” اثر حمیدرضا  وطن‌خواه

– خوانش غزل: ”  نوشته بود: که ­، پایان جمله بود که زن” اثر حمیدرضا  وطن‌خواه

– خوانش شعر: ” به فکر این که تو بودی و هیچ‌چیز نبود” اثر  مسعود میرقادری

– خوانش شعر ” چه دست سردی دارد این فصل” از ضیاء موحد

– خوانش شعر شماره سه اثر ابراهیم اسماعیلی اراضی از کتاب “غرل مزل”

– خوانش شعر “سکوتی هم از لای لبانت نشت نمی کند” اثر امیرحسین یاوری

– خوانش شعر  “ستاره‌ای کوچک” اثر رضا چایچی

– خوانش شعری از ایرج صف‌شکن

– خوانش شعری از ایرج ضیایی

– خوانش شعری از حافظ موسوی

– خوانش شعری از حسین مزاجی

– خوانش شعری از روشن رامی(1385-1315)

– خوانش شعری از کتایون ریزخراتی

– خوانش شعری از محمد مختاری(1377-1321)

– خوانش شعری از محمدعلی سپانلو

– خوانش شعری از محمود معتقدی

– خوانش شعری از هرمز علی‌پور

نظرات بسته شده است.