اهل شهرستان

گاه می نالیم چرا تهرانی ها دیگر شهرها را شهرستانی می خوانند.
فکر کنم مشکل از خودمان هم هست .. وقتی نمایشگاه یا شعرخوانی یا جشنواره ای یا همچین مواردی هست می نویسم : نقاشان شیراز. هنرمندان مشهد. جشنواره اصفهان و یا….و بدین ترتیب خودمان هم خود را از مرکز جدا می کنیم.
اصلن معنی نداره ..یا شاعری یا نقاش و هنرمند و….مال این مرز و بوم هستی. هر جایی که می خواهی زندگی کن…ما هنرمندیم . نقاشیم . شاعریم و…نام شهر و منطقه بیشتر جرات می دهد که تهران نشین ها شهرستانی مان بخوانند.
همین و بس.

نظرات بسته شده است.