الو استاد!

ساعت نه شب..صدای گوشی موبایل…صدای خانم
-: الو. استاد . سلام
-: سلام !! شما؟
-: منو یکی از شاگردان قدیمی تان معرفی کرده. یک سوالی داشتم در رابطه با هر ویدئوآرت با الهام هنرمند و یک اثر مینی مالیسمی……../ ده دقیقه ای افاضه کلام کردند!!….صحبتش را قطع می کنم و …
-: ببخشید . فکر کنم ادب حکم کنه اول خودمان را معرفی کنید بعد بگین از من چه می خواهید.
-: من….هستم. و امیدوارم بعدا زیارتتان کنم.یک هنرمند که مینی مالیسم باشه را می خواستم با یک هنرمند دیگر مقایسه کنم . استادم که دکتره و شما رو می شناسه گفته که یک نوع نقد پیوندی باشه…/ ده دقیقه ای افاضه کلام کردند!!….صحبتش را قطع می کنم و ….
-: نقد پیوندی؟!! یعنی چی؟!! و اسم آقای دکتر؟
-: بعدا که زیارتتان کردم می گم. ایشان گفتن که ویدئوآرت را با مینی مالیسم بررسی کنم و ایشون استاد راهمنای منند . و من در تهران دارم پژوهش هنر ارشد می خونم.
-: تعریف استادتان از ویدئوآرت؟
-: این که هنر زمانی است و جزو هنرهای تجسمی نیست …./ ده دقیقه ای افاضه کلام کردند!!….صحبتش را قطع می کنم و ….
-: فکر کنم حال استادتان مساعد نباشه. و من هم امامزاده نشدم زیارتم کنید. لطفا یک به اصطلاح استاد دیگه را پیدا کنید.
و گوشی را خاموش می کنم.
————————–
—-استاد استاد و به ک.ن آدم می بندند که جای استاد راهنمای شان کار کنی..استاد کیلویی چند…..حال و روز تقریبا هر روز…..شاید در این فضا باشه…خدا بخیر بگذرونه

نظرات بسته شده است.