استاد!! دکتر!!

دو لقب و پیشوند اسامی برایم قابل درک نیست و از طرفی مضحک به نظرم می رسد:
1) واژه دکتر…این که کسی خودش را دکتر خطالب می کند..و یا روی جلد کتاب یا هر برگه نام دکتر قبل از اسم قید شود…که اگرمدرک تحصیلی پیشوند اسامی است پس دوست من فوق دیپلم است باید بهش بگویند جناب آقای فوق دیپلم فلانی….‎smile emoticon‎ این هم موقعی که مدرک دکتری در ایران اگر هنری هم باشه که دیگه خیلی دکتره!! که البته خارجی‌اش هم مالی نیست ‎smile emoticon‎ حال می خواهد طرف بالاترین مقام مملکتی باشد خواه مدرس در یک دانشگاه آن طرف کوه!!
2) واژه استاد…به ویژه وقتی کسی از آثار و کارهای خودش نمایشگاه برگزار می کند و بعد توی پوستر و امثالهم بنویسند استاد….امروزه هم نوچه پروری که خودش بخشی از هنرمندی!! شده است..نمایشگاه دانشجویان استاد…‎smile emoticon‎طرف نه مدرک علمی دارد نه سابقه هنری و توی فلان دانشگاه تدریس بهش دادند و شده استاد!! ‎smile emoticon‎
به دانشجویانم می گفتم به کار بردن واژه استاد یک درجه علمی است که من ندارم..یا شما برای خودتان می خواهید اعتبار کسب کنید که شاگرد فلان استاد هستید که من در آن حد نیستم…و سوم که بیشتر هم همین نوع سوم است معنای “هوی” (hoy) می دهد چرا که یا نام را نمی دانید یا حوصله اش را ندارید و گفتن “هوی” هم زشته پس می‌گویید استاد!!
—-
وای وقتی که بشه استاد دکتر…دکتر استاد.

نظرات بسته شده است.