ادبیات

– مینی‌مالیسم و ادبیات داستانی
– سهراب شاعر، سهراب نقاش
– شعر امروز با شعر کلاسیک در چند مورد متفاوت شده است
– نگاره ” سماع دراویش ” در آینه تصوف
 
تحلیل ها
– بازآفرینِ اسطوره شهرِ اصفهان، تحلیلی بر آثار کیوان قدرخواه(1383-1322)
– نگاهی به دو مجموعه شعر فرناز فرازمند
– نگاهی به مجموعه شعر ” رودهای بی‌خانه” اثر: صبا کاظمیان
– نگاهی به مجموعه شعر ” ملیحه” اثر: مسعود میرقادری
– خوانش غزل: ”  نگاه دوخته زن بر سیاهی دریا ” اثر حمیدرضا  وطن‌خواه
– خوانش غزل: ”  نوشته بود: که ­، پایان جمله بود که زن” اثر حمیدرضا  وطن‌خواه
– خوانش شعر: ” به فکر این که تو بودی و هیچ‌چیز نبود” اثر  مسعود میرقادری
– خوانش شعر ” چه دست سردی دارد این فصل” از ضیاء موحد
– خوانش شعر شماره سه اثر ابراهیم اسماعیلی اراضی از کتاب “غرل مزل”
– خوانش شعر “سکوتی هم از لای لبانت نشت نمی کند” اثر امیرحسین یاوری
– خوانش شعر  “ستاره‌ای کوچک” اثر رضا چایچی
– خوانش شعری از ایرج صف‌شکن
– خوانش شعری از ایرج ضیایی
– خوانش شعری از حافظ موسوی
– خوانش شعری از حسین مزاجی
– خوانش شعری از روشن رامی(1385-1315)
– خوانش شعری از کتایون ریزخراتی
– خوانش شعری از محمد مختاری(1377-1321)
– خوانش شعری از محمدعلی سپانلو
– خوانش شعری از محمود معتقدی
– خوانش شعری از هرمز علی‌پور
– تحلیل مجموعه اشعار محمد مستقیمی
– تحلیل مجموعه شعر “آخرین” اثر امیر مروج؛ انتشارات واژه، کابل
 

نظرات بسته شده است.